Tập huấn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Thứ Tư, 27/03/2019, 15:22 [GMT+7]
.
.

Ngày 27/3, tại TP Hạ Long, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; triển khai thực hiện các tiêu chí văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tham dự hội nghị có 214 đại biểu là đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, phòng văn hóa - thông tin và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao truyền đạt các nội dung về nghiệp vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại hội nghị.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao truyền đạt các nội dung về nghiệp vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu kỹ năng hướng dẫn, kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước”.

Đồng thời, nghe giới thiệu một số chuyên đề: Xây dựng văn hóa nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay; hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị; hướng dẫn về việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác xây dựng các đội, nhóm, câu lạc bộ ở cơ sở; xây dựng đội văn nghệ cơ sở; một số môn thể thao điển hình và cách thức tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị tập huấn.
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc xây dựng, thực hiện các hương ước, quy ước; phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống. Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp, góp phần tạo môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc, tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Dung

 

.
.
.
.
.
.