TP Uông Bí: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Thứ Ba, 26/03/2019, 14:14 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, TP Uông Bí có nhiều giải pháp linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng trên địa bàn.

Với vai trò nòng cốt, Thành ủy Uông Bí đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nhất là đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên. Từ tinh thần chung đó, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, quy chế quản lý tổ chức, cán bộ cùng một số quy định của cấp ủy.

Đảng ủy phường Phương Đông (TP Uông Bí) tổ chức hội thi kỹ năng, nghiệp vụ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khu dân cư năm 2019. 
Đảng ủy phường Phương Đông (TP Uông Bí) tổ chức hội thi kỹ năng, nghiệp vụ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khu dân cư năm 2019. Ảnh: Huyền Trang (CTV)

Đến nay, quy chế quản lý, sử dụng tài chính trong Đảng; quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; quy định về trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu ý kiến của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền… đã được kiện toàn, ngày càng sát thực tế. Thành ủy đã tổ chức rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy thành phố theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng; duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác quản lý đảng tịch, đảng vụ. Các cấp ủy đảng nghiêm túc tổ chức 2 kỳ sinh hoạt của đảng viên nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, Đảng bộ thành phố tích cực triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và cá nhân các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, việc kiểm điểm được tiến hành từ trên xuống dưới, tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; trong quá trình kiểm điểm mỗi cá nhân tiếp tục bổ sung, hoàn thiện mình; nhờ vậy, trách nhiệm của người đứng đầu được thể hiện rõ ràng, nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức và hạn chế những yếu kém. Sau kiểm điểm, các cấp uỷ đều có kết luận bằng văn bản về ưu điểm, khuyết điểm đối với từng tập thể, cá nhân. Nhờ đó, mỗi cấp uỷ và cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn năng lực, trách nhiệm của mình, từ đó có phương hướng, giải pháp phù hợp để khắc phục và phát triển; nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên; góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng trong các cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, những năm qua Thành uỷ Uông Bí đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, các đảng ủy, chi ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình sinh hoạt toàn khóa, trong đó xác định được nội dung sinh hoạt từng tháng. Nội dung sinh hoạt chi bộ, như: Quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; lắng nghe, giải đáp tâm tư, vướng mắc của đảng viên... Trong sinh hoạt, chi bộ đã mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Cùng với đó, cấp ủy cấp trên thực hiện nghiêm việc dự sinh hoạt với chi bộ để góp ý xây dựng, định hướng cho chi bộ những nội dung cụ thể.

Công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thành phố duy trì nề nếp, ngày càng chặt chẽ, đảm bảo dân chủ công khai, kịp thời, đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và thủ tục. Việc kiểm điểm, đánh giá gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW. Kết quả đã phản ánh đúng thực chất, coi trọng chất lượng, khắc phục bệnh thành tích, gắn vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu, sự gương mẫu của đảng viên trong việc đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng.

Năm 2018, Đảng bộ TP Uông Bí có 45/50 cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó 9 cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 67 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 218 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 14 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; 3 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; 1.025 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4.942 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 561 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 35 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Hoài Anh

 

.
.
.
.
.
.