UBND tỉnh chỉ đạo xử lý thông tin gần 600 học sinh trường THPT Tiên Yên nghỉ học bất thường

Thứ Ba, 26/03/2019, 08:10 [GMT+7]
.
.

Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1846/UBND-GD về việc xử lý thông tin gần 600 học sinh trường THPT Tiên Yên nghỉ học bất thường.

Trường THPT Tiên Yên
Trường THPT Tiên Yên

Tại Công văn, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên thông tin ngay đến phụ huynh, học sinh và các cơ quan báo chí: Trường THPT Tiên Yên hiện nay được chuyển sang sử dụng cơ sở vật chất mới vẫn là trường công lập, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Mô hình quản lý, tổ chức bộ máy, hoạt động dạy và học không thay đổi, để tiếp tục thực hiện chủ trương của tỉnh trong thu hút nguồn lực xã hội cho giáo dục và đào tạo.

Cơ sở vật chất của Trường THPT Tiên Yên cũ do được đầu tư từ lâu, nay đã xuống cấp, không đảm bảo. Nhà đầu tư tư nhân đã đầu tư cơ sở vật chất mới đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường. Đây là hình thức hợp tác công- tư để trường THPT Tiên Yên sang sử dụng cơ sở vật chất mới do UBND tỉnh bổ trí ngân sách thuê hằng năm.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo và UBND huyện Tiên Yên khẩn trương ổn định học tập cho học sinh. Nếu Hiệu trưởng trường THPT Tiên Yên không chấp hành, điều động ngay để chấp hành nghiêm chủ trương của tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 27/3/2019.

Trước đó, chiều 25/3/2019 báo Nhân dân đã có bài viết bài viết về việc “Gần 600 học sinh ở Quảng Ninh nghỉ học bất thường”.

Vũ Đức

 

.
.
.
.
.
.