Xây dựng đời sống văn hóa ở Ba Chẽ

Thứ Tư, 27/03/2019, 15:22 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Ba Chẽ đã lan tỏa từ huyện đến cơ sở, đi vào đời sống của nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua đó góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Rước thần trong lễ hội đình Làng Dạ năm 2019. 
Rước thần trong lễ hội đình Làng Dạ năm 2019. Ảnh: Phạm Học

Huyện Ba Chẽ luôn gắn nhiệm vụ phát triển văn hóa với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng văn hóa trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy mạnh mẽ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị di tích, danh thắng trong thời kỳ mới.

Trong những năm qua, việc thực hiện chiến lược phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ba Chẽ có nhiều khởi sắc. Ông Nguyễn Công Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ba Chẽ, cho biết: Huyện đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở sát thực và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, như: Xóa bỏ tập quán lạc hậu, phong trào Ngày Chủ nhật xanh gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn hóa, con người Ba Chẽ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị di tích, danh thắng trên địa bàn. Đến nay, huyện đã chỉ đạo thành lập được 9 CLB văn hóa phi vật thể của 3 dân tộc Dao, Tày, Sán Chay tại các xã, đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2008 đến nay, Ba Chẽ xây dựng 7 nhà văn hóa xã với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng; 73 nhà văn hóa thôn, khu phố với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở trang sắm mới cụm loa truyền thanh cho 74/74 thôn/khu với tổng kinh phí 296 triệu đồng. Phần lớn các nhà văn hóa đều trang bị đầy đủ các thiết bị thiết yếu, có khuôn viên rộng, chủ động huy động xã hội hóa đầu tư một số thiết bị. Việc đầu tư xây dựng đồng bộ nhà văn hóa đã tạo điều kiện cho nhân dân tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tín ngưỡng; tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Các loại hình tín ngưỡng trên địa bàn huyện, gồm: Thờ cúng tổ tiên trong gia đình, lễ cấp sắc của dân tộc Dao, lễ hội đình Làng Dạ, lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà... được duy trì, tổ chức và quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, tôn vinh người có công, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của nhân dân.

Ba Chẽ rất quan tâm đến việc hình thành chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới. Hàng năm, huyện tổ chức triển khai việc đăng ký cơ quan văn hóa, doanh nghiệp giỏi gắn với thực hiện quy chế văn hóa công sở. Công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tác phong lao động và làm việc văn minh được triển khai với các hoạt động cụ thể, như: Gìn giữ vệ sinh cơ quan, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, văn minh trong ứng xử, khoa học trong công việc. Trên địa bàn toàn huyện hiện nay có 100% đơn vị xây dựng nội quy, quy chế làm việc.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị trong huyện thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, tu bổ, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, đầu tư cho công tác phòng, chống cháy nổ, lắp đặt, sửa chữa thiết bị che chắn, đảm bảo an toàn, khắc phục các yếu tố ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện làm việc. Công nhân viên chức, người lao động đều ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông, vi phạm pháp luật; vận động gia đình thực hiện nếp sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2018, toàn huyện có 39/42 cơ quan đạt chuẩn văn hóa, chiếm 92,8%.

Một lớp truyền dạy hát đối của người Dao Thanh Phán tại xã Đồn Đạc.
Một lớp truyền dạy hát đối của người Dao Thanh Phán tại xã Đồn Đạc. Ảnh: Vi Tuyến (CTV)

Về hoạt động văn hóa cơ sở, tất cả 8 xã, thị trấn trên địa bàn đều tổ chức tốt các hội thi văn nghệ cấp cơ sở. Trong 10 năm qua, toàn huyện đã tổ chức hơn 160 hội thi, giao lưu văn nghệ thu hút hơn 2.000 diễn viên với hơn 200 tiết mục văn nghệ, đón hơn 20.000 lượt nhân dân đến xem. Huyện đã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa. Năm 2018, tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn đạt 85,4%. Phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hoá phát triển đồng đều với số lượng và chất lượng ngày càng cao. Năm 2018, toàn huyện có 67/74 thôn, khu phố đạt danh hiệu này, chiếm 90,5%. 

Ba Chẽ còn phát huy tốt giá trị truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các hoạt động này được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, vận động tạo nguồn lực để khen thưởng học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các em có thành tích cao trong học tập, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và các thầy, cô giáo đạt thành tích cao trong công tác.

Phụ nữ Dao Thanh Y thường xuyên gìn giữ kỹ thuật thêu trang phục dân tộc. 
Phụ nữ Dao Thanh Y thường xuyên gìn giữ kỹ thuật thêu trang phục dân tộc. 
Ảnh: Vi Tuyến (CTV)

Ông Vi Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ba Chẽ, cho biết: Những năm qua, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn hóa với chất lượng từng bước được nâng cao, trong đó quản lý chặt chẽ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Qua đó đã tạo môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Huỳnh Đăng

 

.
.
.
.
.
.